Gebirgsstelze männl. (c) RR

Gebirgsstelze weibl. (c) RR

Gebirgsstelze männl. (c) RR

Gebirgsstelze (c) RR

Gebirgsstelze (c) RR

Gebirgsstelze (c) RR